Initiatief van VSG / VNG

De sportcomplexen van de toekomst,

en het gebruik sportlocaties voor andere doeleinden.

 

 

"We maken gebruik van wat er al is en deze gaan we zo optimaal mogelijk benutten" 

25 toekomstmakers die samen de
'sport-challenge' ontwierpen

Sporten is een belangrijk wapen in de strijd tegen overgewicht, 

sport zorgt voor een versterking van sociaal contact tussen mensen en

sport is een belangrijke vorm van ontspanning voor jong en oud.

 

Het doel van de sessie is om samen de sport-challenge te ontwerpen, deze gaan we met een grotere groep oplossen tijdens een tweedaags lab op de Dutch Design Week

in Eindhoven. Kijk op www.ddw.nl

– duurzame inzet

– buurt functie

– recreatie / ontspanning

- arbeidsintegratie

 

 

 

- kinderopvang

- jong en oud

- gezond gewicht

- gezonde voeding

 

 

 

Meer informatie via

Marjon Stroet

m.stroet@sportindebuurt.nl

M.06-20193787